Sidhuvud Anumarks bygdegårdsförening
Hem
Styrelse
Historik
Bygdegården
Kontakt o bokningar
Kartor
Bildgalleri
Byns företag
Annonser
jaktklubben
Uppdaterad 2008-06-07
     
     
     
     
 

BYGDEGÅRDEN

Bygdegården var ursprungligen en gammal bagarstuga från mitten av 1800-talet. Den dåtida placeringen var på östra sidan av byn ”öst i byn” där byakärnan låg före det laga skiftet. I samband med detta flyttades flera hus till nya platser.Bagarstugan kom således till det Granholmska hemmanet på västra sidan av byn ”väst i byn” och användes som bagarstuga och sommarhus. Kommunen köpte sedermera hemmanet av Thure Granholm.

I mitten av 1990-talet erhöll Anumarks byamän huset som gåva av Umeå kommun. Under slutet av 90-talet flyttades huset så till byatomten invid Tavleån, dvs den nuvarande placeringen. Efter demontering/montering av timmerhuset,som skedde med god hjälp av ALU-arbetare via arbetsförmedlingen, renoverades huset invändigt, till största delen på ideell basis av byamännen i byn.

Efter försäljning av byns gamla missionshus/skola i början av 2000-talet bygdes bagarstugan ut med en ny s.k. timring och blev byns nya samlingslokal. Färdigrenoverat blev bygdegården fullt modernt med nytt kök, badrum, bastu, dusch,samt naturligtvis en bakugn, en sk Fälla-Hälla.

Anno 2007 överlät Anumarks byamän huset och tomten som gåva till den nybildade Anumarks Bygdegårdsförening som numera äger och förvaltar huset.

Huset passar bra för sällskap/aktiviteter för ca 30 personer samtidigt.
Numera förekommer också en hel del föreningsaktiviteter och studiecirkelverksamhet i lokalerna

 
Köksinteriör   Bagarstugedel med "Fällahälla!
intr kok intrkok2 fallahalla
 
Webbmaster Anders Johansson